Festival de Música Plectro.


Localización


Azuaga
Badajoz

Contacto

687.729.482.

http://orquestadepulsoypuadeazuaga.blogspot.com
Persona de contacto: Asociación de Orquesta de Pulso y Púa de Azuaga.
Ser cultura